Individuele begeleiding in mijn praktijk: Overlo 22 - 3000 Leuven:

Een kennismakingsgesprek biedt onder meer de gelegenheid u zelf voor te stellen, de vraag naar een begeleidingstraject te bespreken, te voelen of 'het klikt'.

In dit eerste gesprek vertel ik mijn visie over coaching en counseling, komt u het nodige te weten over mijn manier van werken, worden de praktische zaken besproken.

Als u beslist aan het begeleidingstraject te beginnen, werken u en ik samen op een manier die het best bij u past.

Met andere woorden: we zoeken samen via gesprekken en tal van andere mogelijke werkwijzen waar u zich goed bij voelt.

We werken telkens een uur per sessie met als beoogd resultaat dat u na zekere tijd uw doel bereikt en zelf verder kan met uw project en/of dat u voor uw kleine en/of grote problemen een oplossing vindt, actie kunt ondernemen of die problemen door een leefbare bril kunt bekijken.

De begeleiding is aan de situatie en aan de omstandigheden aangepast en gebeurt vanzelfsprekend in een veilige omgeving en in wederzijds vertrouwen.

De duur van een begeleidingstraject hangt o.a. af van het beoogde doel maar ervaring leert dat gemiddeld vijf tot tien sessies al flink wat mogelijkheden bieden. Soms zijn één of twee gesprekken al voldoende om tot nieuwe inzichten te komen en zelf voort te kunnen.

Indien nodig kunt u me tussen twee gesprekssessies in ook bereiken via mail, gsm.

Ik hou me uiteraard aan de verplichte geheimhouding (zie beroepscode - deontologie - http://www.coachfederation.be/nl/coaching/deontologie

 

In-company coaching en training (in bedrijf):

U als opdrachtgever kunt me contacteren voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de aard, de bedoeling, van de coaching besproken. U formuleert uw visie op het huidige reilen en zeilen van uw bedrijf, wat u van de coaching verwacht, ... Ik op mijn beurt geef mijn visie van coaching, vertel u meer over mijn manier van werken.

Na dit eerste gesprek werk ik een coachingsvoorstel  uit dat met u  besproken wordt. Een coachingvoorstel bestaat o.a. uit het verloop van de coaching, timing, nodige afspraken, offerte.

Als u als opdrachtgever akkoord bent met het voorstel, wordt dit in een coachingcontract gegoten en kan de eigenlijke coaching van start gaan.

Als coach doe ik al het nodige om kwaliteitsvol en in vertrouwen samen met de coachee(s) te werken aan de verhoopte positieve resultaten.

Door middel van gesprekken, vragenlijsten en andere werkwijzen op maat van de coachee(s), wordt nagegaan wat de feiten zijn, wat het probleem is, wat het doel is, welke actie(s) nodig is/zijn om dat doel  of die doelen te bereiken.

Als coach hou ik me aan de geheimhouding (zie beroepscode), de bedrijfsreglementen.

U kunt me eveneens contacteren voor het geven van trainingen/workshops zelfvertrouwen en assertiviteit, communicatie, groeien naar een veerkrachtig team.